west china medical publishers
Title
  • Title
  • Author
  • Keyword
  • Abstract
Advance search

Chinese Journal of Evidence-Based Medicine

Supervisor:Ministry of Education of the People's Republic of China Sponsor:Sichuan University
Editor-in-chief:LI Youping
Publishing period: Monthly ISSN:1672-2531 CN:51–1656/R

WeChat

Editorial Board

Honorary Editor-in-Chief

Huang Jiefu

 

Honorary Consultant

Yin Dakui, M. Roy Schwarz

 

Editor-in-Chief

LI Youping

 

Executive Editors-in-Chief

SUN Xin, DU Liang

 

Vice Editor-in-Chief

David Moher (Canada)

Gordon Guyatt (Canada)

J A Muir Gray(UK)

Michel J.Clarke(UK)

Parminder Raina(Canada)

Dong Jiahong (Beijing)

Li Weimin (Sichuan)

Liu Ming (Sichuan)

Yao Chen (Beijing)

Zhang Boli (Tianjin)

Zhang Zhiyuan (Shanghai)

 

Editorial board

David Moher (Canada)

Drummond Rennie (USA)

Fredric M. Wolf (USA)

Gill Gyte (UK)

Gordon Guyatt (Canada)

Graeme J. Hankey (Australia)

J A Muir gray (UK)

James P. Neilson (UK)

Michel J. Clarke (UK)

Parminder Raina (Canada)

Peter Langhorns (UK)

Peter Sandercock (UK)

Phil Wiffen (UK)

Philippa Hay (Australia)

Philippa Middleton (Australia)

Song Fu-Jian (UK)

Thomas A. Lang (USA)

 

Bian Zhaoxiang (HongKong)

Cai Wei (Shanghai)

Chen Bingheng (Shanghai)

Chen Feng (Jiangsu)

Chen Hao (Jiangsu)

Chen haozhu (Shanghai)

Chen Jie (Shanghai)

Chen Keji (Beijing)

Chen Qianming (Sichuan)

Chen Shiyao (Shanghai)

Chen Yaolong (Gansu)

Chen Zhong (Beijing)

Chen Yipu (Beijing)

Cheng Haibo (Jiangsu)

Cheng Linan (Shanghai)

Cheng Yufei (Sichuan, English Editor)

Dai Tao (Beijing)

Dai Guohua (Shandong)

Deng Kegang (Sichuan)

Ding Jie (Beijing)

Dong birong (Sichuan)

DU Liang (Sichuan)

Fan Junming (Sichuan)

Fan Hong (Sichuan)

Fu Ping (Sichuan)

Gao Rui (Beijing)

Gao Runlin (Beijing)

Guo Yi (Hubei)

He Liqun (Shanghai)

He Li (Sichuan)

He Qincheng (Liaoning)

Hu Jingqing (Beijing)

Hu Shanlian (Shanghai)

Hu Shilian (Anhui)

Hu Xin (Beijing)

Hu Yan (Shanghai)

Hua Baojin (Beijing)

Huang Jin (Sichuan)

Huang Wei (Guangdong)

Huang Yuhong (Tianjin)

Huang Yuli (Guangdong)

Ji Jiafu (Beijing)

Jiang Jianxin (Chongqing)

Jiang Xiongjing (Beijing)

Jiang Xuehua (Sichuan)

Jiang Zhuming (Beijing)

Kang Deying (Sichuan)

Kuang Xinying (Sichuan)

Leng Weidong (Hubei)

Li Bingyan (Sichuan)

Li Chunbo (Shanghai)

Li Jing (Sichuan)

Li Lang (Guangxi)

Li Ning (Beijing)

Li Shuo (Sichuan)

Li Weimin (Sichuan)

Li Xiao (Beijing)

Li Xiaosong (Sichuan)

Li Xinli (Jiangsu)

Liang Bingzhong (Hong Kong)

Liang Weixiong (Guangdong)

Liao Xiaoyang (Sichuan)

Liu Baoyan (Beijing)

Liu Dehui (Hong Kong)

Liu Guanjian (Sichuan)

Liu Guoen (Beijing)

Liu Jianping (Beijing)

Liu Jin (Sichuan)

Liu Ming (Sichuan)

Liu Qin (Chongqing)

Liu Qing (Hubei)

Liu Rongbo (Sichuan)

Liu Rui (Beijing)

Liu Tongzu (Hubei)

Liu Xinfeng (Jiangsu)

Liu Yuxiu (Jiangsu)

Liu Yue (Beijing)

Liu Yuejian (Sichuan)

Liu Yunyi (Hong Kong)

Lu Qian (Beijing)

Lu Qiang (Sichuan)

Luo Jie (Hubei)

LV Jun (Shaanxi)

Mao Bing (Sichuan)

Meng Qingyue (Beijing)

Mo zengnan (Guangxi)

Ni Hengjian (Jiangsu)

Pei bin (Hubei)  

Qin Li (Sichuan)  

Qiu Renzong (Beijing)

Ran Xingwu (Sichuan)

Ran Yuping (Sichuan)

Ren Xuequn (Henan)

Shan Fei (Beijing)

Shang Hongcai (Tianjin)

Shi Jingpu (Liaoning)  

Shi Zongdao (Sichuan)

Song Ruliang (Guangdong)

Sun Feng (Beijing)

Sun Jing (Beijing)

Sun Xin (Sichuan)  

Sun Yan (Beijing)

Sun Zilin (Jiangsu)

Tang Hongming (Shanghai)

Tang Shenglan (USA)

Tang Yong (Tianjin)

Tao fangbiao (Anhui)

Tian Guoxiang (Beijing)

Tian Haoming (Sichuan)

Tian Jinhui (Gansu)

Wan Chaomin (Sichuan)

Wan Xuehong (Sichuan)

Wang Xinghuan (Hubei)

Wang Kunjie (Sichuan)

Wang Lanlan (Sichuan)

Wang Meixin (Xinjiang)

Wang Pu (Shanghai)

Wang Qing (Jilin)

Wang Weihong (Beijing)

Wang Wen (Beijing)

Wang Xiaowan (Beijing)

Wang Yiping (Sichuan)

Wang Yongyan (Beijing)

Wei Qiang (Sichuan)

Wei Wanlin (Beijing)

Wen Xiujie (Chongqing)

Wen Zehuai (Guangdong)

Wen Jin (Sichuan)

Wu Aimin (Zhejiang)

Wu Fan (Shanghai)

Wu Mengchao (Shanghai)

Wu Shangjie (Hunan)

Wu Xianzhong (Tianjin)

Wu Jinxiao (Beijing)

Wu Yangfeng (Beijing)

Wu Zhiang (Liaoning)

Xia Jielai (Shanxi)

Xia Ning (Guangxi)

Xie Yanming (Beijing)

Xiong Hongyan (Chongqing)

Xiong Ningning (Jiangsu)

Xu Peiru (Xinjiang)

Xu Ting (Sichuan)

Xu Weiping (Anhui)

Xu Liangzhi (Sichuan)

Xu Mingyan (Fujian)

Xu Peiyang (Beijing)

Yang Kehu (Gansu)

Yang Liping (Beijing)

Yang Min (Anhui)

Yang Xinchun (Beijing)

Yang Zhongqi (Fujian)

Yao Chen (Beijing)

Yao Xun (Sichuan)

Yao Yingshui (Anhui)

Ying Binwu (Sichuan)

Yu Hai (Zhejiang)

Yuan Weian (Shanghai)

Yuan Hua (Jiangsu)

Zhan Siyan (Beijing)

Zhang Boli (Tianjin)

Zhang Boheng (Shanghai)

Zhang Hongyu (Hainan)

Zhang Hongchun (Beijing)

Zhang Junhua (Tianjin)

Zhang Lingli (Sichuan)

Zhang Ling (Beijing)

Zhang Mingming (Sichuan)

Zhang Tianshong (Shanghai)

Zhang Yonggang (Sichuan)

Zhang Zhiyuan (Shanghai)

Zhao Jiaguo (Tianjin)

Zhao Weigang (Beijing)

Zhao Yiming (Beijing)

Zhao Yuhong (Liaoning)

Zhao Zhigang (Beijing)

Zeng Guang (Beijing)

Zeng Xiantao (Hubei)

Zheng Jinping (Guangdong)

Zheng Qingshan (Shanghai)

Zhou Peng (Beijing)

Zhou Ying (Beijing)

Zhu Weifeng (Jiangxi)

Zhu Zhijun (Beijing)

Zuo Yunxia (Sichuan)

 

 

Format

Content